Made with MAGIX
Gebruiksregels voor onze feestzaal, beknopte versie van onze algemene voorwaarden: Onze   standaard   bedragen   zijn   gebaseerd   op   7   uur   gebruik   van   onze   zaal   inclusief   versieren   en   weer   opruimen.   Heeft   u   langer   nodig,   dan   kan   dat   (meestal)   tegen   vergoeding van   de   extra   uren.      We   verwachten   de   zaal   retour   zoals   u   hem   heeft   aangetroffen.   de   checklist   voor   opruimen   en   schoonmaak   ligt   op   locatie.      Eerder   op   de   dag   versieren   en/of een dag later opruimen is  uitsluitend mogelijk als dit geen andere verhuur in de weg staat, en tegen vergoeding van eventuele extra tijd. Eindtijd   voor   feesten   is   uiterlijk   24   uur.   Bij   uitzondering   is   een   latere   eindtijd   bespreekbaar.   Voorwaarde   is   in   dat   geval   afname   van   drank   en bediening bij Kok Cateringservice. Muziek: Het volume binnen in de schaapskooi mag niet hoger dan 85 dB(A), naar beneden bij te stellen indien de deuren open staan. Dit ivm overlast voor omwonenden. Alle   nooduitgangen   dienen   vrij   te   blijven   van   obstakels,   brandhaspel   en   blussers   moeten   altijd   direct   bereikbaar   zijn.   Voor   onze   zaal   gelden   extra   brandveiligheidseisen vanwege   de   rieten   kap.   Alle   open   vuur   (dus   ook   waxinelichtjes)   is   verboden.   Versiering   dient   van   brandwerende   kwaliteit   te   zijn.   Uitsluitend   na   toestemming   van   De Stoethoeve zijn buiten wel fakkels en/of een vuurkorf toegestaan. Roken uitsluitend buiten vóór de ingang. U   huurt   onze   zaal   inclusief   de   inrichting.   U   mag   tafels   en   stoelen   verzetten,   maar   niet   stapelen   of   `vervangen`door   andere   meubels.   Na   het   feest   dient   u   alles   op   de   oude   plek terug   te   zetten.   Alle   door   u   aangebrachte   decoratie   weer   verwijderen.   Onze   decoratie   graag   ongemoeid   laten.   Dus   tafelkleden   laten   liggen,   alle   wanddecoratie   laten   hangen,   en uw eigen versiering niet aan onze decoratie bevestigen. Versiering   uitsluitend   te   bevestigen   met   touw   (niet   met   punaises)   en   geen   plakband   op   de   ruiten.   Ballonnen   uitsluitend   laten   knallen   IN   DE   VUILNISBAK.   Achtergebleven stukjes zijn levensgevaarlijk voor onze en andermans honden. Van   zelf   meegebrachte   versiering   en   catering   mag   u   maximaal   1   vuilniszak   bij   ons   achter   laten.   Voor   iedere   extra   vuilniszak,   doos   of   andere   verpakking   berekenen   wij   €   5,- verwijderingkosten. Verkeer: Op ons terrein geldt een maximum snelheid van 5 km. Parkeren uitsluitend op het daarvoor bestemde parkeerterrein. Aansprakelijkheid:   Als   huurder   bent   u   (hoofd)aansprakelijk   voor   schade   of   ongevallen   veroorzaakt   door   uzelf   of   door   u   toegelaten   gasten.   De   Stoethoeve   is   nimmer aansprakelijk voor schade of ongevallen, tenzij door schuld of grove nalatigheid. Dank voor uw begrip en medewerking !