Made with MAGIX
Een warm welkom op De Stoethoeve te Soest: Op deze website willen wij u graag informeren over alle activiteiten op onze mooie woonboerderij.  In de menubalk vindt u alle informatie. Heeft u na het bekijken van onze site interesse in één of meer van onze activiteiten, dan vernemen wij dat graag van u via Email of telefoon !
Geschiedenis Dankzij enthousiaste Soester historici  kunnen we redelijk ver terug in de tijd. De   geschiedenis   van   De   Stoethoeve   begon   eigenlijk   in   Deventer   toen   de   aldaar   in 1340   geboren   Geert   Grote   op   latere   leeftijd   besloot   dat   de   toenmalige   leer   van   de rooms   katholieke   kerk   hem   niet   beviel   en   daar   een   nieuwe   meer   ingetogen   /   kuise vorm   voor   bedacht,   wat   nu   staat   omschreven   als   de   moderne   devoten.   Hij   was   een geleerd   man   en   was   eerst   kannunik   bij   de   Utrechtse   dom   en   later   diaken.   Zijn gedachtegoed   sloeg   aan   en   binnen   de   kortste   keren   had   hij   veel   volgelingen   die   de zusters   of   de   broeders   des   gemenen   levens   werden   genoemd.   In   deze   regio   huisden deze   broeders   aanvankelijk   in   het   st.   Andriesklooster   in   Amersfoort   maar   vanwege verschil   van   mening   moesten   hij   en   zijn   kloosterlingen   daar   weg.   Op   de   locatie   van De   Stoethoeve   werd   een   nieuw   klooster   gebouwd   wat   de   naam   Marienhoven,   of zoals   in   de   volksmond   Marikeshofke   kreeg.   Dit   klooster   had   veel   bijgebouwen,   veel grond   inclusief   het   Monnikenbos   en   een   grote   boerderij.   We   spreken   dus   van   de   14 e   eeuw. Na het overlijden van Geert Grote raakte het klooster een beetje in verval. De   genadeslag   werd   toegebracht   door   Maarten   van   Rossum   in   1543.   Deze   Maarten was   in   dienst   van   hertog   Karel   van   Gelre.   Hij   was   een   gevreesd   legeraanvoerder. Zijn   soldaten   kregen   geen   soldij   maar   beloning   door   te   plunderen.   Het   klooster werd   dan   ook   volledig   in   de   as   gelegd.   In   1580   vervielen   de   eigendommen   van   het klooster   aan   de   gemeente   Amersfoort.   Later   kwam   het   grootste   gedeelte   daarvan, inclusief   het   Monnikenbos,   onder   de   gemeente   Soest.   (deze   info   werd   verzameld door een goede vriendin)
Schaapskooi De schaapskooi is begin 1700 gebouwd. De voorkant van de schaapskooi (naar de boerderij toe) is in Gelderse Stijl gebouwd, en de gevel naar de weg toe in (originele) Utrechtse stijl. De stal heeft aan de voor- en achterkant grote dubbele deuren: de zogenaamde baanderdeuren. Dat was handig want er werd 1x per jaar uitgemest. Het ging om een zogenaamde potstal waarbij heideplaggen werden gebruikt om de bovenlaag aan te vullen. De heideplaggen kwamen van het heetveld (1640), nu het Monnikenbos. Uitmesten gebeurde met paard en wagen die door de grote deuren de schaapskooi aan de ene kant in kon rijden en aan de andere kant weer eruit. De Schaapskooi is opgebouwd op vier staanders en de ankerbalkgebinten. Deze ondersteunen het rieten schilddak. Deze balken zijn verbonden met pen en gat. Deze pennen kon je eruit tikken en alle balken als losse elementen oppakken en weer elders neerzetten. De balken werden voor dat doel ook genummerd. De vier staanders zijn deels vervangen door gietijzeren staanders die niet origneel zijn. De Schaapskooi heeft grote landschappelijk waarde en is daarom gemeentelijk monument. De Schaapskooi werd in 1993 gerestaureerd. De boerderij: De boerderij is een langhuisboerderij hetgeen betekent dat het woonhuis en het achterhuis onder 1 dak in elkaars verlengde liggen. Deze boerderij was en is de langste van de Birkstraat, vandaar de naam `t Lange Huus.
Ruim 200 jaar geleden vestigde  de familie Wantenaar zich op deze locatie, en daarmee werd het een particulier boerenbedrijf. Nadat een van de kinderen met lucifers had gespeeld naast de hooiberg brandde de boerderij in 1951 volledig af. Eerst ging de ene hooiberg in vlammen op, daarna de andere en vervolgens sloeg de brand door een sterke westenwind over naar de rieten kap van het huis en stond de boel in lichterlaaie. De overburen belden de brandweer maar omdat hun telefoonlijn was gekoppeld aan Amersfoort kwam de noodoproep bij de brandweer Amersfoort terecht. Die verwees naar de brandweer van Soest, waar op dat moment een feestje gaande was. Niettemin rukten ze snel uit maar aangekomen op de boerderij bleek de waterdruk veel te laag en het hele huis, stallen en deel brandde voor de tweede keer in de geschiedenis geheel af. Alleen de buitenmuren stonden nog overeind. In 1952 werd de boerderij herbouwd, maar nu met de woonkamer naar de straatzijde en een stuk korter dan voorheen (nu 37 meter lang) In 1985 werd de boerderij verkocht. In 1996 wisselde het perceel opnieuw van eigenaar en werd eigendom van Tom en Tanja Stoetman. Helaas overleed Tom in 2003, waarna Tanja het bedrijf alleen voortzette. Sinds 2014 wordt zij daarin bijgestaan door haar huidige echtgenoot Corné de Man.  Door de jaren heen werd steeds meer invulling gegeven aan de bestemming `maatschappelijk`. Binnen deze bestemming verhuren wij meerdere gebouwen op onze mooie en rustige locatie, zowel permanente verhuur als per dag !