Made with MAGIX
Wooninitiatief De Stoethoeve is nog in ontwikkeling. Onderstaand leest u alvast over onze plannen !
Voorwoord Voor u ligt onze brochure over ons wooninitiatief op De Stoethoeve te Soest. Een lang gekoesterde wens om de ruime woonzorgfunctie van De Stoethoeve te gaan benutten gaat binnenkort in vervulling. Het voorbereidingstraject heeft geruime tijd in beslag genomen, en juist daarom weten we precies wat we willen realiseren, voor wie, hoe we dat moeten gaan doen om het initiatief tot een daverend succes te maken, en wie we daarbij willen betrekken. Dit wooninitiatief is in vele opzichten vernieuwend. De locatie, het concept, de gekozen doelgroep, de bouwmethode, de organisatie van de zorg, de autonomie van bewoners… Wij hopen dat u na het lezen van onze brochure net zo enthousiast bent als wijzelf, onze samenwerkingspartners, en de doelgroep. Mocht u naar aanleiding van deze brochure vragen hebben, neem dan gerust contact op!
De Stoethoeve Boerderij De Stoethoeve ligt in het mooie (beschermde) buitengebied van Soest, dichtbij Amersfoort langs de N221. Uitstekend bereikbaar zowel met eigen vervoer als met openbaar vervoer, en op korte afstand van winkelcentrum Soest-zuid, het mooie centrum van Amersfoort, en het nieuwe Meander ziekenhuis. Tom en Tanja Stoetman kochten de boerderij op 1 juni 1996. Tom was architect en Tanja runde de boerderij. In de loop der jaren werden terrein en gebouwen stukje bij beetje opgeknapt en aangepast aan de omstandigheden. Helaas overleed Tom in 2003. Tanja maakte gebruik van de mogelijkheden die de boerderij te bieden had om het bedrijf te kunnen continueren. Sinds 2014 wordt zij met raad en daad bijgestaan door haar huidige echtgenoot Corné de Man. Anno 2019 bestaat de boerderij uit `t Lange Huus (woonhuis en deel), de monumentale Schaapskooi (verhuur voor diverse doeleinden), `t Korte Huus (verhuur aan Egwel dagbesteding), en paardenfaciliteiten (stallen, binnen- en buienmanege, weiland en paddock). De Stoethoeve staat op ca 2.6 Ha grond waarvan 8400 m2 bouwvlak. De boerderij heeft een maatschappelijke bestemming, specifiek bestemd voor een kleinschalig woonzorgcentrum. Het bestemmingspan staat 24 zorgwoningen en een beheerderwoning toe.
Wie zijn wij? Tanja en Corné de Man zijn de huidige eigenaren van De Stoethoeve (sinds 1996). Sinds 1 februari 2016 zijn wij geregistreerd partner. Het wooninitiatief is een groots project voor ons, en ingrijpend voor De Stoethoeve. Niettemin is het onze passie om deze mooie locatie te gaan delen met een groep mensen die naarstig op zoek is naar een aangepaste woonomgeving met zorg. Daarnaast willen wij dit cultureel erfgoed graag behouden voor de toekomst. De Stoethoeve kent een geschiedenis die terug gaat tot vóór 1400 na Chr. Het wooninitiatief maakt het behoud van de deels monumentale gebouwen en beschermde dorpsgezichten goed mogelijk. Uiteraard is het ontwerp aangepast aan de landelijke omgeving en aan de reeds bestaande gebouwen. Ook de continuïteit van het geheel op de lange termijn is over nagedacht. Erfgenamen zullen De Stoethoeve als wooninitiatief zelf in stand houden, dan wel een partij zoeken die dit kan garanderen.
Wat willen we realiseren Op het bouwvlak van De Stoethoeve willen wij uiteindelijk 24 zorgwoningen gaan bouwen die voor alle inkomens bereikbaar moeten zijn, maar we starten met 10-12 appartementen op de begane grond en 2 op de eerste verdieping van ‘t Korte Huus. De huidige binnenmanege en kapschuur worden gesloopt. Op de plaats van de binnenmanege komen 10-12 appartementen, en op de plaats van de open loods wordt een kleinere binnenmanege gebouwd. Zo ondervinden de bewoners geen hinder van de paarden en bijbehorend verkeer. De appartementen op de begane grond hebben allemaal een eigen terras en tuintje. De appartementen hebben een woonkamer met open keuken, een slaapkamer, badkamer, opslagruimte en een overdekte entree. De woningen worden zo mogelijk voorzien van CO2-neutrale energie. Vanwege de doelgroep wordt extra aandacht besteed aan (geluids)isolatie. Boerderij `t Lange Huus blijft in privé gebruik als woonhuis en deel.  De Schaapskooi zal worden ingezet als gezamenlijke ruimte,  voor lezingen, teamdagen van zorginstellingen, ed.  Voor verplegend personeel en eventueel logerende familie van bewoners zijn 2 kamers beschikbaar.
CONCEPT Ons concept is simpel en doeltreffend en maakt dat alle aanbieders zich volledig kunnen concentreren op de eigen expertise.  De Stoethoeve is eigenaar, verhuurder en beheerder van de woningen en overige gebouwen. De bewoner huurt een woning van De Stoethoeve en betaalt huur en servicekosten. Daarnaast wordt een bedrag gerekend voor de gezamenlijke ruimten . dit bedrag mag worden betaald vanuit de wooninitiatieventoeslag. Bewoners kopen gezamenlijk de verpleging/verzorging in bij de gecontracteerde zorgaanbieder, en betalen deze zorg vanuit het PGB. Eveneens vanuit het PGB wordt gezamenlijk de groepsbegeleiding ingekocht bij Care4Life woonbegeleiding (i.o.). De begeleiding bestaat uit dagbesteding en hulp bij allerlei dagelijkse zaken die niet vallen onder verpleging/verzorging. Specialistische individuele begeleiding kan door iedere bewoner apart worden ingekocht bij een aanbieder naar keuze. Alle aanbieders leveren hun diensten zelfstandig en in overleg met de individuele afnemer.  Met een VPT (volledig pakket thuis) of MPT (modulair pakket thuis) met maaltijdentoeslag kunnen maaltijden worden ingekocht, maar u mag dat natuurlijk ook zelf regelen.
Appartementen De woningen zullen zo veel mogelijk gaan voldoen aan de wensen van de doelgroep (wensenlijst Hersenletsel-Uitleg). Uiteraard moet de bouw voldoen aan de eisen/wensen van de Gemeente, en passen in het landschap. Het valt niet mee om een betaalbare bouwmethode te vinden zodat de woningen ook voor de lagere inkomens bereikbaar zullen zijn, maar we zijn hard op weg om dat toch te kunnen realiseren. We verwachten dat we spoedig het ontwerp aan u kunnen tonen!
Voor Wie ? In Nederland wonen 600.000 mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) Jaarlijks overkomt dit 160.000 mensen. Wat zijn hun klachten? Gedragsverandering 300.000 mensen Geheugenproblemen 375.000 mensen lichamelijke klachten 350.000 mensen concentratieproblemen 400.000 mensen moeite met organiseren 300.000 mensen 100.000 mensen zijn vanwege overprikkeling op zoek naar een stille woonomgeving met zorg Bron: Hersenletsel.nl en Hersenletsel-uitleg.nl
Wat is overprikkeling bij mensen met NAH ? Overprikkeling is een uitputtende situatie die ontstaat als er meer informatie (in de vorm van prikkels) wordt ontvangen dan de hersenen kunnen verwerken. Overprikkeling door geluid is het meest voorkomend. Wanneer je geluiden rondom je niet meer kunt filteren ontstaat een golf van overprikkeling die je voortdurend overspoelt. Vermoeiend, ziekmakend, en voor velen de reden om zo veel mogelijk in de rust van de veilige omgeving te blijven. Maar ook emoties, zien, voelen, ruiken, proeven, warmte of kou, pijn, beweging en zelfs denken kunnen overprikkeling veroorzaken. Gevolgen van overprikkeling: Overmatig veel prikkels :   Informatie opnemen wordt nagenoeg onmogelijk        Veel prikkels  :                  Focussen en leren wordt moeilijk                            Prikkelarme omgeving :     Informatie opnemen, gedachten ordenen gaat goed De hinder van overprikkeling varieert van lichte ergernis tot zware hoofdpijn, pijn aan de ogen, oren en huid, misselijkheid, braken, scheef gezicht, niet kunnen praten of woorden niet kunnen vinden, uitputting tot en met tijdelijke verlammingsverschijnselen. Kijk voor meer informatie op onze bron:  www.Hersenletsel-uitleg.nl  en www.overprikkeling.com 
Financieel Voor dit initiatief zijn we uitgegaan van 2 belangrijke voorwaarden: 1. Het project moet voor ons financieel haalbaar zijn en blijven. 2.    De    woningen    moeten    voor    iedereen    die    een    dergelijke    omgeving    nodig    heeft bereikbaar zijn, dus ook voor de lagere inkomens. Het spreekt voor zich dat onze investering hierdoor wel aan een maximum is gebonden. Door   voor   een   snelle   en   betaalbare   bouwmethode   te   kiezen,   is   het   voor   ons   mogelijk   om de   investering   binnen   de   gestelde   termijn   te   kunnen   aflossen,   én   voldoende   inkomen   te verwerven. (zie voor meer info ons ondernemingsplan en meerjarenbeleidsplan). 2.   Wonen   en   zorg   zijn   gescheiden.   Doordat   de   investering   betrekkelijk   laag   is,   kunnen   de woningen     worden     verhuurd     voor     een     bedrag     rond     de     huursubsidiegrens.     Met huursubsidie zijn de woningen dan ook voor de lage inkomens bereikbaar. Huur   van   gezamenlijke   ruimten   mag   worden   betaald   vanuit   de   wooninitiatieventoeslag Bron: Wlz Artikel 5.13 lid 4 regeling langdurige zorg. Omdat we bewust de huur laag willen houden en de meerkosten dus niet kunnen doorberekenen in een hogere huur, is onze investering aan een maximum gebonden. Daarom hopen we de extra voorzieningen die voor deze doelgroep nodig zijn (gedeeltelijk) te kunnen financieren dmv sponsoring/fondsenwerving. Het gaat dan om extra isolatie, stille dakbedekking, stille verwarming/ventilatie, zonnepanelen en/of warmtepomp, zonwering, ed. Deze voorzieningen komen rechtstreeks ten goede aan de bewoners.
Samen staan we sterk ! Door samen te gaan werken met verschillende partners die ieder hun eigen expertise inbrengen kunnen we de beste zorg, begeleiding en woonomgeving gaan bieden.  Doordat iedere partner zelfstandig zijn diensten aanbiedt blijft men scherp en klantgericht, en worden onnodige overheadkosten voorkomen. De Stoethoeve: faciliteert en beheert Zorgaanbieder: zal een gespecialiseerd vast team samen stellen voor de 24 uurszorg Care4Life woonbegeleiding: Dagbesteding en algemene begeleiding en ondersteuning Hersenletsel-uitleg: Kenniscentrum en erkende patientenbelangenorganisatie op het gebied van NAH/overprikkeling. Egwel: dagbesteding en indicatie-advies
Zorg Wij en onze samenwerkingspartners realiseren ons dat de zorg voor deze specifieke doelgroep ook specifieke kennis en vooral empathie vraagt van alle betrokken zorgverleners. Hoewel wij nooit volledig kunnen invoelen wat overprikkeling met iemand doet, kunnen wij wel zorgen voor zo veel mogelijk vaste zorgverleners die goed zijn opgeleid en over de juiste vaardigheden beschikken om onze bewoners te ondersteunen. Onze samenwerkingspartner Hersenletsel-Uitleg zal een syllabus samenstellen zodat alle betrokkenen goed op de hoogte zijn van alle vormen van overprikkeling, hoe die tijdig te herkennen, en hoe om te gaan met een bewoner die overprikkeld is of overprikkeld dreigt te raken.
Hersenletsel-uitleg Hersenletsel-uitleg is het kenniscentrum voor één van de meest invaliderende gevolgen van hersenletsel: overprikkeling. Wij zijn een klein team met medische en paramedische professionals met neurologie of hersenletsel als expertise en meerdere mantelzorgers en meerdere hersenletselgetroffenen. Allen enorm betrokken bij de mens met hersenletsel. Wij werken allen vrijwillig aan de verschillende informatieve websites en diverse projecten en hebben  tevens een patientenbelangenorganisatie voor mensen met overprikkeling na hersenletsel = Project Overprikkeling. Overprikkeling na hersenletsel is een van de onzichtbare gevolgen die enorm invaliderend en sociaal invaliderend is. Het betekent dat het brein de miljoenen prikkels die we dagelijks ontvangen niet kan filteren of kan remmen waardoor mensen letterlijk ziek of extreem moe kunnen worden en daardoor niet kunnen deelnemen aan het drukke openbare leven. Er bestaat nog geen medicijn of goed hulpmiddel. Woonzorg-centra zijn niet aangepast aan deze handicap. Hersenletsel-uitleg en de patientenbelangenorganiatie van ons Project Overprikkeling staan 100% achter de mooie plannen van De Stoethoeve om daar het eerste prikkelproof woonzorg- centrum van Nederland te maken. We zijn daarom samenwerkingspartner geworden. We kunnen de kennis en expertise leveren aan het toekomstig personeel en aan de mensen van De Stoethoeve, en wij kunnen het keurmerk afgeven dat de locatie geschikt is voor de doelgroep mensen met overprikkeling na hersenletsel.
Egwel Dagbesteding Egwel Dagbesteding  is gevestigd op De Stoethoeve.  Egwel is een zelfstandige dagbesteding  en één van de samenwerkingspartners voor ons wooninitiatief. Zij werken vanuit de passie van de cliënt zelf. Altijd op zoek naar waar jij blij van wordt of interesse in hebt. Je kunt o.a. creatief bezig zijn, muziek maken, een boswandeling maken, buiten bezig zijn, koken of bakken. Egwel kan u ook helpen met indicatie-advies. Kijk voor meer informatie op www.egwel.nl Of kom langs voor een kopje koffie/thee.
Informatie voor toekomstige bewoners Ons wooninitiatief is speciaal bedoeld voor mensen met NAH en als gevolg daarvan overprikkeling. De locatie zal daarop zo veel mogelijk worden aangepast, maar zeker buiten kan het ook bij ons niet volledig stil zijn. Boerderij De Stoethoeve ligt in het mooie buitengebied van Soest, op ca 100 meter afstand van de doorgaande weg. Wij hebben zelf geen vee, maar onze buren hebben koeien en zullen ook met groot materieel hooi moeten oogsten en het weiland bemesten. Op De Stoethoeve wonen enkele paarden, honden en katten. Zo dicht bij de natuur zien wij op ons terrein ook regelmatig een buizerd, uil, hazen, zwaluwen, en diverse andere vogels. U komt in aanmerking voor een woning op De Stoethoeve als u beschikt over een CIZ indicatie van minimaal ZZP4.
Tijdsplan Er is de laatste 3 jaar hard gewerkt aan de voorbereidingen voor dit wooninitiatief. De juiste samenwerkingspartners zijn gevonden, waardoor we alle expertise ` in huis hebben` om onze bewoners in een fijne woonomgeving te kunnen bieden en hen in alle opzichten te kunnen ondersteunen. Bewust is gekozen voor een samenwerkingsverband. Geen financiële verplichtingen aan elkaar, iedere partner werkt zelfstandig en factureert ook zelfstandig. Door die zelfstandigheid kan iedere partner naar eigen inzicht en vooral naar tevredenheid van bewoners functioneren zonder extra administratie. Hoe minder overhead, hoe meer tijd, energie en financiën kunnen worden besteed aan de klant; de zorgvragende bewoner. Uiteraard worden de te leveren diensten wel op elkaar afgestemd en door regelmatig overleg zo nodig bijgesteld. In de eerste helft van 2019 hopen we de voorbereidingsfase te kunnen afronden, waarna we concrete stappen kunnen gaan zetten en de bouw hopelijk nog dit jaar van start kan gaan. We houden u zeker op de hoogte !
Care4Life woonbegeleiding (i.o.) is een zorgverlenend bedrijf dat zich uitsluitend richt op het bieden van begeleiding en dagbesteding aan de bewoners van Woonboerderij De Stoethoeve. Door Care4Life woonbegeleiding zal ondersteuning worden geboden in de regievoering die erop gericht is om de wensen ten aanzien van het leven, de geboden zorg, het onderhouden van contacten,  en daginvulling te stroomlijnen. Care4Life is een initiatief van Tanja de Man en D.G.  D.G. is verpleegkundige niveau 4 (BIG geregistreerd) en docent Zorg en Welzijn. Zij heeft inmiddels ruime ervaring opgebouwd en zich in de voorbereidingsfase van Care4Life verdiept in de specifieke problematiek rond overprikkeling bij NAH patiënten. Care4Life zal wellicht in de toekomst ondersteund worden door een groep vrijwilligers, die uiteraard zorgvuldig zullen worden geselecteerd en vervolgens uitvoerig voorbereid  op de overprikkelings-problematiek bij onze bewoners. Zij zullen waar  mogelijk behulpzaam zijn bij het bieden van verdere ondersteuning zoals hulp in de tuin, boodschappen doen, en andere zaken die nodig zijn om op een prettige manier te wonen en leven op onze woonboerderij (muv specialistische individuele begeleiding). Care4Life heeft de mogelijkheid om in een later stadium haar aanbod uit te breiden met specialistische individuele begeleiding.